Search results

  1. ZAFKA, Andrej. Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2013. 47 s.
    book

    book

  2. KRUPKOVÁ, Monika. Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 39 s.
    book

    book