Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Internetová reklama na Slovensku"
  1. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Internetová reklama na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 68-70.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.