Search results

 1. JANČOVIČOVÁ, Monika - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Intrastat and Its Application in Business Enviroment. In Management in Theory and Practice. Conference. Management in Theory and Practice : 15th International Scientific Conference for Phd Students and Young Researchers : 21st-22nd April 2016 Bratislava. - Praha : NEWTON College, 2016. ISBN 978-80-87325-08-7, p. 56-64.
  article

  article

 2. VÁLEK, Juraj. Podávanie Intrastat hlásenia za organizačné jednotky a zrušenie spravodajskej povinnosti. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 10.6.2015, [s. 1], [1,52 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/podavanie-intrastat-hlasenia-za-organizacne-jednotky-a-zrusenie-spravodajskej-povinnosti-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3K-A3FqGSqR6pLpGVMy1prA/?query=pod%E1vanie+intrastat+hl%E1senia+za+organiza%E8n%E9+jednotky+a+zru%B9enie+spravodajskej+povinnosti&serp=1>
  article

  article

 3. VÁLEK, Juraj. Lehoty na podanie Intrastat hlásenia. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 8.6.2015, [s. 1], [1,15 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/lehoty-na-podanie-intrastat-hlasenia-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3K-A3FqGSqR6T6QOQea68B8/?query=lehoty+na+podanie+Intrastat+hl%E1senia&serp=1>
  article

  article

 4. VÁLEK, Juraj. Intrastat hlásenia - čo nie je predmetom. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 4.6.2015, [s. 1], [2,62 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/intrastat-hlasenia-co-nie-je-predmetom-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3FzWcRak1se_DDulZX7UDBY/?query=Intrastat+hl%E1senia+%E8o+nie+je+predmetom&serp=1>
  article

  article

 5. VÁLEK, Juraj. Intrastat hlásenia - čo je predmetom. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 2.6.2015, [s. 1], [1,08 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/intrastat-hlasenia-co-je-predmetom-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3FzWcRak1se_Ag_rzFJ8D5c/?query=Intrastat+hl%E1senia+%E8o+nie+je+predmetom&serp=1>
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Vznik spravodajskej povinnosti pre Intrastat hlásenia v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 28.5.2015, [s. 1], [1,39 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/vznik-spravodajskej-povinnosti-pre-intrastat-hlasenia-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3AjaZOIRbcXXT6QOQea68B8/?query=intrastat+hl%E1senia+v+roku+2015&serp=1>
  article

  article

 7. VÁLEK, Juraj. Intrastat hlásenia v roku 2015. In Online knižnica DPH profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-5313, 26.5.2015, [s. 1], [1,30 NS], online. Available on Internet: <http://www.dph.sk/33/intrastat-hlasenia-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNakR305SNRs3AjaZOIRbcXXDDulZX7UDBY/?query=intrastat+hl%E1senia+v+roku+2015&serp=1>
  article

  article

 8. JAROŠOVÁ, Beáta. Intrastat. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013. ISSN 1336-426X, 2013, roč. 10, č. 11, s. 31-51.
  article

  article

 9. ĎURINOVÁ, Ivona. Informačné systémy Vies a Intrastat ako nástroje na odhaľovanie daňových únikov. In Finančný manažment podniku 2007 vo vede a výučbe : zborník príspevkov z vedeckého seminára. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISBN 978-80-225-2507-7, s. 17-23.
  article

  article

 10. JAROŠOVÁ, Beáta. Systém - INTRASTAT. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. ISSN 1335-0897, 2006, č. 4, s. 341-348.
  article

  article