Search results

 1. MATUŠOVIČ, Denis. Kolektívne investovanie v SR a možnosti jeho rozvoja : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Horvát. Bratislava, 2015. 53 s.
  book

  book

 2. JURČEK, Martin. Kolektívne investovanie v SR a vo svete : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2013. 48 s.
  book

  book

 3. KIÁTSOVÁ, Kristína. Kolektívne investovanie v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2013. 42 s.
  book

  book

 4. KÁDAŠIOVÁ, Mária. Kolektívne investovanie v SR a vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2011. 87 s.
  book

  book

 5. HORVÁT, Ján. Kolektívne investovanie v SR : bakalárska práca. Školiteľ:Daniela Tkáčová. Bratislava, 2011. 53 s.
  book

  book

 6. STOJKOVIČ, Branislav. Kolektívne investovanie v SR : diplomová práca. Škol. Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2010. 69 s.
  book

  book

 7. MALOVCOVÁ, Jana. Kolektívne investovanie v SR : bakalárska práca. Škol. Ivana Nemšáková. Bratislava, 2009. 42 s.
  book

  book

 8. BUC, Juraj. Kolektívne investovanie v SR : bakalárska práca. Škol. Julianna Moravová. Bratislava, 2009. 49 s.
  book

  book

 9. KOPERNICKÁ, Eva. Kolektívne investovanie v SR : diplomová práca. Škol. Miroslav Kmeťko. Bratislava, 2009. 78 s.
  book

  book

 10. FILADELFI, Gabriel. Kolektívne investovanie v SR : bakalárska práca. Škol. Peter Trúchly. Bratislava, 2009. 43 s.
  book

  book