Search results

  1. PATAKY, Jan. Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Apríl. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_KorelaciaZlyhania.doc>
    article

    article