Search results

  1. REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 661 s. ISBN 80-225-1589-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book

  2. PARDELOVÁ, Ružena. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 4, s. 525-528.
    article

    article