Search results

 1. 2009 ,č. 7-8. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 2. 2009 ,č. 5-6. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 3. 2009 ,č. 3-4. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 4. 2009 ,č. 1-2. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 5. 2009 ,č. 1-8. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. 26x ročne. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 6. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. 26x ročne. ISSN 1335-9568
  journal

  journal

 7. 2008 ,č. 24. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 8. 2008 ,č. 22-23. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 9. 2008 ,č. 21. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal

 10. 2008 ,č. 19-20. MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal