Search results

 1. 2021 ,Č. Január. Marketingový výskum [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 2. 2020 ,Č. Január. Marketingový výskum [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 3. CHMELOVÁ, Aneta. Marketingový výskum vo vybranej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2020. 55 s.
  book

  book

 4. 2019 ,Č. Január. Marketingový výskum [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 5. PACIGOVÁ, Lívia. Marketingový výskum vo vybranej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Dagmar Klepochová. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 6. 2018 ,Č. január. Marketingový výskum [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  journal

  journal

 7. 2017 ,Č. Január. Marketingový výskum [Copy count : 4, currently available 0, at library only 4]
  journal

  journal

 8. MUCHA, Martin. Marketingový výskum v online marketingovom prostredí. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 79 CD-ROM.
  article

  article

 9. LOKŠÍK, Matej. Marketingový výskum a výskum trhu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Kovalev. Bratislava, 2017. 48 s.
  book

  book

 10. OBROCHTOVÁ, Daniela. Marketingový výskum ako podpora marketingového manažmentu : diplomová práca. Školiteľ: Naqibullah Daneshjo. Košice, 2017. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book