Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Medzinárodná vedecká konferencia Nové trendy v marketingu"
  1. GERTLER, Ľubomíra. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové trendy v marketingu" : Úloha marketingu v čase hospodárskej krízy. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 2, s. 168-169.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.