Search results

Records found: 0  
Your query: Main Title = "Metódy a modely ohodnocovania akcií ako základného druhu majetkového cenného papiera a ich aplikácia na vybranú slovenskú akciovú spoločnosť"

Didn't you find?

More possibilities.

Search portal KIS3G

Search portal Slovenská knižnica

Search all fields.

Repeat search and search in all fields.

Resources

Search in other resources.

Search Wikipedia.

Search in web encyclopedia Wikipedia.

Search Google Books.

Search in book database on Google.

Feedback form

Use form to send a message.

My SDI

Sending news (SDI).