Search results

  1. LACKOVÁ, Alica. Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 360-365.
    article

    article

  2. PALIŠINOVÁ, Mária. Monitorovanie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike : diplomová práca. Škol. Alica Lacková. Bratislava, 2009. 95 s.
    book

    book