Search results

  1. FABOVÁ, Zdenka. Novela zákona o audítoroch. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 398-404.
    article

    article

  2. IVANIČOVÁ, Helena. Vyšla novela zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo. - Bratislava : SÚVAHA, 2000. ISSN 1335-2024, 2000, roč. 8, č. 9, s. 316-318.
    article

    article