Search results

  1. STEJSKAL, Ladislav - STÁVKOVÁ, Jana. Obchodní partneři a využití sales promotion. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 3, s. 28-29.
    article

    article