Search results

  1. MORVAY, Karol. Opatrnejšie s tou pridanou hodnotou v priemysle! In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 18-21 online.
    article

    article