Search results

Records found: 2  
Your query: Main Title = "Outsourcing v logistike"
  1. BADÁŇOVÁ, Lucia. Outsourcing v logistike. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8, s. [1-6].
    article

    article

  2. DRÁBIK, Peter. Outsourcing v logistike. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 125-128.
    article

    article



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.