Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Partnerstvo subjektov cestovného ruchu v procese globalizácie"
  1. KUBIČKOVÁ, Viera. Partnerstvo subjektov cestovného ruchu v procese globalizácie. In Mladý ekonóm 2002 : ekonomické a sociálne aspekty procesov globalizácie v oblasti prierezových a odvetvových ekonomík : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2002. ISBN 80-225-1608-2, s. 82-85.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.