Search results

  1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumanová. 6. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [236 s.] [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03609-7.
    book

    book

  2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. 2. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 239 s. ISBN 978-80-10-01660-0.
    book

    book