Search results

  1. ČORBA, Juraj, ml. Porovnanie vybraných podnikov služieb - marketingový pohľad : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gajdoš. Košice, 2010. 35 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book