Search results

  1. HARUMOVÁ, Anna. Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out" : inauguračná prednáška : odbor inaurovania 3.3.13 Finančný manažment. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. 84 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3041-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
    book

    book

  2. HARUMOVÁ, Anna - MIŠKANIN, Marián. Problematika ohodnocovania akcií pre potreby "squeeze out". In Periodica Academica. - Praha : Quentin Company, s.r.o. ISSN 1802-2626, 2007, roč. 2, č. 2, s. 7-12.
    article

    article