Search results

  1. ORESKÝ, Milan. Profil zákazníka a tvorba rozvojového plánu obchodu s dôležitým zákazníkom. In Nákup a predaj : praktikum. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2188-4, s. 101-102.
    article

    article