Search results

 1. KUDLOVÁ, Zuzana. Accounting and Tax Aspects of Non-Profit Organizations in Slovak Republic Foundation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 108.
  article

  article

 2. ROSARIO, Shireen - CHAVALI, Kavita. Digitization of Taxation in the Changing Business Environment & Base Erosion & Profit Shifting (Beps) Special Reference to India. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 61-74.
  article

  article

 3. KRČOVÁ, Ingrid. Atribution of Profit Sharing in Life Insurance. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 74-79. VEGA 1/0232/20.
  article

  article

 4. JINCHARADZE, Tristan. Evaluation of the Role of Development Strategy in Growth of Operating Profit On the Example of Semi-Finished Food Production Enterprise. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  article

  article

 5. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková (Eds.). 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. online 287 s. ISBN 978-80-244-5543-3.
  electonic book

  electonic book

 6. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Profit Distribution by Dividends to Policyholders of Life Insurance. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 43-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  article

  article

 7. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Profit or Loss of the Accounting Entity in the Accounting of Municipalities. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 68-73.
  article

  article

 8. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Relevance of Differentiation of Realized and Unrealized Profit in Strategic Management. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Book of Abstracts : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-373-2, s. 1 CD-ROM.
  article

  article

 9. ORISKÓOVÁ, Denisa - PAKŠIOVÁ, Renáta. Relevance of Differentiation of Realized and Unrealized Profit in Strategic Management. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Theme : Digital Business Transformation. International Scientific Conference. Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings : Theme : Digital Business Transformation : 23rd International Scientific Conference : Subotica, [Serbia], 26th-27th April, 2018. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISBN 978-86-7233-372-5, p. 400-407 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  article

  article

 10. BILÍKOVÁ, Mária - ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid. Measuring the Risk Associated with the Shareholder’s Profit from Endowment Insurance Contracts. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 9-14 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  article

  article