Search results

  1. FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka. Projekce obyvatelstva ČR a jejích krajů. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 44-49. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
    article

    article