Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Reforma poskytovania a financovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku"
  1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Reforma poskytovania a financovania vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Katedra financií NHF EU, [2001]. ISBN 80-225-1406-3, s. 140-152.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.