Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Regionálna politika v ekonomike založenej na znalostiach"
  1. TVRDOŇ, Jozef. Regionálna politika v ekonomike založenej na znalostiach. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 151-169. APVV-0230-07.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.