Search results

 1. KVAPIL, Roman et al. Slovenčina ako cudzí jazyk : príručka pre učiteľov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Mária Spišiaková, Viera Karovičová. 1. vydanie. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2018. 65 s. [7,68 AH]. ISBN 978-80-565-1440-5.
  electonic book

  electonic book

 2. BORTLÍKOVÁ, Alica - MAIEROVÁ, Eva - NAVRÁTILOVÁ, Jana. Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk : učebnica B2. Recenzenti: Darina Bačová, Mária Oňušková. 2. uprav. a dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, 2017. 103 s. [5 AH]. ISBN 978-80-223-4261-2.
  book

  book

 3. BORTLÍKOVÁ, Alica - MAIEROVÁ, Eva - NAVRÁTILOVÁ, Jana. Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk : cvičebnica B2. Recenzenti: Darina Bačová, Mária Oňušková. 2. uprav. a dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, 2017. 87 s. [3,5 AH]. ISBN 978-80-223-4262-9.
  book

  book

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Slovenčina ako cudzí jazyk? Jazyk ako základná podmienka úspešnej integrácie migrantov. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 4, s. 44-50 CD.
  article

  article

 5. BORTLÍKOVÁ, Alica - MAIEROVÁ, Eva - NAVRÁTILOVÁ, Jana. Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk : gramatika B1 + B2. Recenzenti: Darina Bačová, Mária Oňušková. 2. uprav. a dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, 2016. 46 s. [2,5 AH]. ISBN 978-80-223-4158-5.
  book

  book

 6. BORTLÍKOVÁ, Alica - MAIEROVÁ, Eva - NAVRÁTILOVÁ, Jana. Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk : učebnica B1. Recenzenti: Darina Bačová, Mária Oňušková. 2. uprav. a dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, 2016. 97 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-223-3927-8.
  book

  book

 7. BORTLÍKOVÁ, Alica - MAIEROVÁ, Eva - NAVRÁTILOVÁ, Jana. Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk : cvičebnica B1. Recenzenti: Darina Bačová, Mária Oňušková. 2. uprav. a dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, 2016. 95 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-223-4091-5.
  book

  book

 8. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí španielčiny. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 153-157.
  article

  article

 9. MELUŠOVÁ, Elena. Slovenčina ako cudzí jazyk v Chorvátsku a vo Francúzsku. In Cudzie jazyky v premenách času IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3905-0, s. 126-129 CD-ROM.
  article

  article