Search results

Records found: 1  
Your query: Main Title = "Sociálna kohézia determinant rozvoja ľudských zdrojov v súčasnosti"
  1. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kohézia - determinant rozvoja ľudských zdrojov v súčasnosti. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 199.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.