Search results

 1. ČERVENKO, Branislav. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 87 s.
  book

  book

 2. PAVELKOVÁ, Jana. Stanovenie hodnoty podniku kombinovanou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 3. VESELOVSKÝ, Dávid. Stanovenie hodnoty podniku využitím princípu going concern : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2019. 60 s.
  book

  book

 4. BEDNÁROVÁ, Nikola. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 96 s.
  book

  book

 5. HOLUBKOVÁ, Adriana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2016. 80 s.
  book

  book

 6. ŠUŠTIAKOVÁ, Zuzana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2015. 87 s.
  book

  book

 7. KUKUČKOVÁ, Jana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2014. 63 s.
  book

  book

 8. ORSÁGOVÁ, Dorota. Stanovenie hodnoty podniku pomocou metód diskotovaných voľných cash flows : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Nagy. Bratislava, 2013. 81 s.
  book

  book

 9. KUBICA, Milan. Diagnostika ako vstupný zdroj pre stanovenie hodnoty podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-13] CD-ROM.
  article

  article

 10. PETRIĽÁKOVÁ, Daniela. Stanovenie hodnoty podniku pomocou podnikateľskej metódy : diplomová práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2013. 79 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book