Search results

  1. KUBICA, Milan. Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy. In Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010. - Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-225-3017-0, [S. 1-5].
    article

    article

  2. KUBICA, Milan. Stanovenie všeobecnej hodnoty pohľadávok - návrh novej legislatívnej úpravy. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1335-809X, 2010, roč. 15, č.4, s.16-19.
    article

    article