Search results

Records found: 565  
Your query: Main Title = "Statistika"
 1. 2024 ,č. 3. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. ISSN 1339-6854
  journal

  journal

 2. 2024 ,no. 2. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2024. ISSN 0322-788X.
  journal

  journal

 3. 2024 ,č. 2. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. ISSN 1339-6854
  journal

  journal

 4. 2024 ,no. 1. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2024. ISSN 0322-788X.
  journal

  journal

 5. 2024 ,č. 1. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. ISSN 1339-6854
  journal

  journal

 6. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. Available on Internet: <https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika> ISSN 0322-788X.
  journal

  journal

 7. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Available on Internet: https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  journal

  journal

 8. 2023 ,no. 4. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 0322-788X.
  journal

  journal

 9. 2023 ,č. 4. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854
  journal

  journal

 10. 2023 ,no. 3. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 0322-788X.
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.