Search results

 1. Od kapra k delfínovi: Delfínie stratégie. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 35-37.
  article

  article

 2. 2021 ,č. apríl. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2016 [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 3. 2021 ,č. Marec. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2016 [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 4. 2021 ,č. február. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2016 [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 5. 2021 ,č. január. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2016 [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  journal

  journal

 6. RYBÁROVÁ, Daniela. [Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku]. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 63 online. Recenzia na: Hodnotový rozmer ekoinovačnej stratégie podniku / Nora Grisáková, Iveta Kufelová, Peter Štetka ; recenzenti: Daniela Rybárová, Alena Trsťanská. 1. vydanie. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. - ISBN 978-80-7556-077-3.
  article

  article

 7. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Available on Internet: http://www.strategie.sk
  journal

  journal

 8. 2020 ,č. december. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2016 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 9. 2020 ,č. november. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2016 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 10. 2020 ,č. október. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2016 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal