Search results

 1. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. CD-ROM [65 s.]. Available on Internet: <http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/> ISBN 978-80-245-1929-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník príspevkov] : XVII. ročník mezinárodní odborné konference, VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 13. - 14. 4. 2012 [Praha] [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. CD-ROM [686 s.]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVII. ročník mezinárodní odborné konference, VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 13. - 14. 4. 2012 [Praha]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2012. 94 s. ISBN 978-80-245-1764-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1763-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 16.-17. dubna 2010 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1644-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XIV. ročník mezinárodní odborné konference, 3.-4. dubna 2009. [elektronický zdroj]. Editor Květa Kubátová. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. CD-ROM. Available on Internet: <http://kvf.vse.cz/vyzkum/publikace-v-elektronicke-forme/papery-2009/> ISBN 978-80-245-1513-7.
  electonic book

  electonic book

 7. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XIII. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 11.-12.4.2008 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2008. CD-ROM. Available on Internet: <http://kvf.vse.cz/vyzkum/publikace-v-elektronicke-forme/papery-2008/> ISBN 978-80-245-1378-2A. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. VÍTEK, Leoš - SLINTÁKOVÁ, Barbora. II. ročník konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí v ČR". In Finance a úvěr. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 1996. ISSN 0015-1920, 1996, roč. 46, č. 6, s. 351-356.
  article

  article

 9. VÍTEK, Leoš - BEROUNSKÝ, M. Konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí v ČR". In Acta Oeconomica Pragensia, 1995, roč. 3, č. 3, s. 7-13.
  article

  article