Search results

  1. GREŠŠ, Martin. Teoretické aspekty medzinárodnej migrácie - komparácia modelov. In Medzinárodné vzťahy 2010 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 2. - 3. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3172-6, s. 245-252.
    article

    article

  2. SALANCIOVÁ, Miroslava. Teoretické aspekty medzinárodnej migrácie : diplomová práca. Školiteľ: Ján Liďák. Bratislava, 2011. 80 s.
    book

    book