Search results

Records found: 6  
Your query: Main Title = "Tichý spoločník"
 1. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Tichý spoločník z hľadiska účtovníctva a dane. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 34-40.
  article

  article

 2. ČINTALA, Peter. Tichý spoločník. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1335-1583, 2010, č. 10, s. 204-211.
  article

  article

 3. JÁNOŠ, Daniel. Tichý spoločník a podiel na zisku. In Trend : Týždenník o hospodárstve a podnikaní. ISSN 1335-0684, 23. septembra 1998, roč. 8, č. 39, s. 21A.
  article

  article

 4. JÁNOŠ, Daniel. Tichý spoločník a daň z príjmov. In Poradca. ISSN 1335-1583, 1998, č. 10-11, s. 152-155.
  article

  article

 5. BOROVEC, Martin. Tichý spoločník v podnikaní. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Informačné centrum podnikateľov, 1998. ISSN 1335-3861, 1998, č. 8, s. 107-115.
  article

  article

 6. JÁNOŠ, Daniel. Tichý spoločník a daň z príjmov. In Dane a právo v praxi. ISSN 1335-2539, 1997, roč. 2, č. 21, s. 31-32.
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.