Search results

 1. ŠKVRNDA, František. Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny. In Slovo. - Bratislava : Nové slovo, s.r.o., 2011. ISSN 1336-2984, 2.5.2011, s. [1-3]. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.noveslovo.sk/c/26816/Tragickost_a_iracionalna_krutost_libyjskej_vojny__3_>
  article

  article

 2. ŠKVRNDA, František. Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny. In Slovo. - Bratislava : Nové slovo, s.r.o., 2011. ISSN 1336-2984, 28.4.2011, s. [1-4]. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.noveslovo.sk/c/26815/Tragickost_a_iracionalna_krutost_libyjskej_vojny_2>
  article

  article

 3. ŠKVRNDA, František. Tragickosť a iracionálna krutosť líbyjskej vojny. In Slovo. - Bratislava : Nové slovo, s.r.o., 2011. ISSN 1336-2984, 27.4.2011, s. 1. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.noveslovo.sk/c/26812/Tragickost_a_iracionalna_krutost_libyjskej_vojny__1_>
  article

  article