Search results

  1. PLCHOVÁ, Jana. Trh s emisnými povolenkami ako nástroj podpory technologických inovácií. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 4, s. 74-79. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0142342/fss0411.pdf>
    article

    article