Search results

  1. PÖTHEOVÁ, Petra. Tvorba a udržiavanie konkurenčnej výhody v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : dizertačná práca. Škol. Štefan Slávik. Bratislava, 2010. 143 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book