Search results

  1. NOVÁK, Marcel. Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku 2004. In 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2006 v Nových Zámkoch : zborník prác doktorandov = thesis volume. - Nové Zámky ; Nové Zámky : Secos, 2006. ISBN 80-225-2219-8, s. 233-239.
    article

    article