Search results

Records found: 199  
Your query: Main Title = "Verejná správa"
 1. 2022 ,č. 2. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2022. ISSN 1335-7182 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Verejná správa a spoločnosť

  journal

 2. 2022 ,č. 2. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955
  journal

  journal

 3. 2022 ,č. 1. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955
  journal

  journal

 4. Verejná správa a spoločnosť. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa a spoločnosť : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej na pôde Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konanej dňa 30. septembra 2022 v Košiciach. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. 546 s. ISBN 978-80-574-0167-4.
  electonic book

  electonic book

 5. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Available on Internet: http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  journal

  journal

 6. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  Verejná správa a spoločnosť

  journal

 7. KURIL, Jozef. Verejná správa ako špecifická služba verejnosti. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2021. ISSN 1337-2955, 2021, roč. 17, č. 1, s. 90-96.
  article

  article

 8. ROVENSKÁ, Denisa. Emocionálne inteligentná verejná správa - je to len Utópia? In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 88-103.
  article

  article

 9. HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, Radomíra - ORSZÁGHOVÁ, Dana. Operačný program Efektívna verejná správa v podmienkach regiónov Slovenska. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). - Brno : Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9268-6, s. 264-271.
  article

  article

 10. 2018 ,č. 2. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  journal

  journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.