Search results

  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 5, s. 39-42.
    article

    article

  2. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 7-11.
    article

    article