Search results

  1. TRYBULOVÁ, Mária. Základná charakteristika Prešovského kraja. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-10. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0192678/fss0414.pdf>
    article

    article