Search results

 1. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 1-2, s. 6-479.
  article

  article

 2. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 1-2, s. 4-408.
  article

  article

 3. Zákon o sociálnom poistení (s komentárom s účinnosťou od 1.1.2017). In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 6-7, s. 4-441.
  article

  article

 4. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1335-1583, 2008, č. 10, s. 7-246.
  article

  article

 5. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2005. ISSN 1335-1583, 2005, č. 8-9, s. 67-256.
  article

  article