Search results

 1. MAJTÁNOVÁ, Anna. [Princípy pojištění a pojišťovnictví]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1336-3301, 2009, roč. 6, č. 3, s. 112-114. Recenzia na: Principy pojištění a pojišťovnictví / Eva Ducháčková. - Praha : Ekopress, 2005. - ISBN 80-86119-92-0.
  article

  article

 2. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktualiz. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna. [Princípy pojištění a pojišťovnictví]. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2004. ISSN 1335-1044, 2004, roč. 10, č. 6, s. 18-19. Recenzia na: Principy pojištění a pojišťovnictví / Eva Ducháčková. - Praha : Ekopress, 2003. - ISBN 80-86119-67-X.
  article

  article

 4. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : Ekopress, 2003. 178 s. ISBN 80-86119-67-X. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 1]
  book

  book