Search results

Records found: 642  
Your query: UDC = "^17^"
 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  article

  article

 2. SIDGWICK, Henry. Metódy etiky I-II. 1. vydanie. Prešov : Atény nad Torysou, 2023. 341 s. ISBN 978-80-974175-6-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Metódy etiky I-II

  book

 3. BLACKBURN, Simon. Etika : velmi stručný úvod. 1. české vydání. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022. 126 s. ISBN 978-80-246-5194-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Etika

  book

 4. REMIŠOVÁ, Anna. Integrovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Recenzenti: Anna Putnová, Martin Lačný. 1. vydanie. Bratislava : Vydaveteľstvo Detail, s.r.o., 2021. 113 s. APVV-16-0091. ISBN 978-80-972519-7-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 5. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. European Drug Report 2020 : Trends and Developments : 25 Years of Monitoring 1995-2020. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 83 s. ISBN 978-92-9497-545-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. JANOŠKOVÁ, Katarína. Podnikateľská etika. Recenzenti: Helena Janotová, Jana Klieštiková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 113 s. ISBN 978-80-554-1538-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. CIMA Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law (Subject BA4) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 430 s. ISBN 978-1-78740-489-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. PÉTIOVÁ, Marianna. Vplyv legálnych a nelegálnych drog na život žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 95 s. ISBN 978-80-89965-34-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. BIELIKOVÁ, Marcela - JANKOVÁ, Mária - PÉTIOVÁ, Marianna. Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 77 s. ISBN 978-80-89965-21-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.