Search results

Records found: 943  
Your query: UDC = "^304^"
 1. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 4x ročne. ISSN 1802-5854. Available on Internet: https://www.rilsa.cz/casopis-fsp/#archiv
  Fórum sociální politiky

  journal

 2. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. 1. vydání. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. 130 s. ISBN 978-80-245-2477-1.
  electonic book

  electonic book

 3. SIKA, Peter - HAJTMÁNKOVÁ, Marcela - PONGRÁCZ, Eva. Prípadové štúdie sociálnych inovácií v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2023. 61 s. ISBN 978-80-89125-21-0.
  electonic book

  electonic book

 4. Social Discourse in Challenging Times. The International Interdisciplinary Scientific Conference 2023. Social Discourse in Challenging Times : The International Interdisciplinary Scientific Conference 2023 : Proceedings and Book of Abstracts. Edited by: Anetta Čaplánová and Ľubomír Darmo ; reviewers: Ibrahim Sirkeci, Eva Sirakovová. 1st Edition. London : Transnational Press London, 2023. 92 s. [4,6 AH]. “ODDEA” 101086381, HORIZON-MSCA-2021-SE-01-1. ISBN 978-1-80135-050-1.
  electonic book

  electonic book

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - TKÁČOVÁ, Andrea. Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030. Recenzenti: Roman Kozel, Andrzej Piotr Pacana. 1. vydanie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 143 s. [11,33 Ah]. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-248-4707-8.
  book

  book

 6. "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Roman Kozel. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. 58 s. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-225-5051-2.
  electonic book

  electonic book

 7. MERTL, Jan. Sociální politika. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 471 s. ISBN 978-80-7676-675-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Sociální politika

  book

 8. PONGRÁCZ, Eva. Sociálna ekonomika na Slovensku a jej národohospodársky rozmer - súčasnosť a perspektívy : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Národné hospodárstvo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 102 s. ISBN 978-80-225-4943-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. The Innovation in Services and Service Economy. Reviewers: Erik Šoltés, Cosmin Tileagă. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 87 s. [6 AH]. KEGA 007EU-4/2020. ISBN 978-80-7676-379-1.
  electonic book

  electonic book

 10. Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 II.. Vedecký workshop. "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 II." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Roman Kozel. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. 64 s. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-225-5050-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.