Search results

Records found: 9536  
Your query: UDC = "^31^"
 1. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Available on Internet: https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  journal

  journal

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023. 2. [rozšírené] vydanie. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2024. USB kľúč [700 s.]. ISBN 978-80-8121-908-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Statistika : Statistics and Economy Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. Available on Internet: <https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika> ISSN 0322-788X.
  journal

  journal

 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2023 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2024. 27 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2023 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2024. 88 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2023 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2024. 309 s. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. Key Figures on Europe. 2023 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2023. 75 s. ISBN 978-92-68-04392-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2023/2024. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2023. 169 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Key Figures on European Business. 2023 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2023. 84 s. ISBN 978-92-68-00401-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Statistical Handbook of Japan 2023. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2023. 197 s. ISSN 0081-4792. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.