Search results

 1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Available on Internet: http://www.ssds.sk
  journal

  journal

 2. SODOMOVÁ, Eva - COSS, Soňa - BOLGÁČ, Ján. Hospodárska štatistika II. Recenzenti: Peter Ďurka, Ľubica Hurbánková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 161 s. [8,95 AH]. ISBN 978-80-225-4607-2. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. OECD Institutional Investors Statistics 2018 : 2010-2017. Paris : OECD, 2018. 184 s. OECD Institutional Investors Statistics. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2018_instinv-2018-en> ISBN 978-92-64-30554-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics 2018 : Concepts, Standards, Definitions and Classifications. Paris : OECD, 2018. 147 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-education-statistics-2018_9789264304444-en> ISBN 978-92-64-30443-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. National Accounts of OECD Countries : Main Aggregates. 2018/1. Paris : OECD, 2018. 187 s. ISBN 978-92-64-28974-1. ISSN 2221-4321. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slávnostná konferencia. 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : zborník abstraktov a príspevkov zo slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti konanej v 18.-20. júna 2018 v Častej-Papierničke. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 146 s. ISBN 978-80-88946-82-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2018 : 2009-2016. Paris : OECD, 2018. 223 s. STAN: OECD Structural Analysis Statistics. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2018_stan-2018-en> ISBN 978-92-64-30369-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SIVAŠOVÁ, Daniela. Hospodárska štatistika I. Recenzenti: Mária Vojtková, Mikuláš Cár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 140 s. [7,21 AH]. ISBN 978-80-225-4504-4. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 9. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/Wrf0RGsPCM> ISBN 978-1-5264-1952-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 10. PÁLEŠ, Michal. Štatistické skúmanie závislosti v jazyku R. In Veda a výskum : odborné práce. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave], 2017, 2017, s. [1-5], [3,40 NS] online.
  article

  article