Search results

 1. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1.
  book

  book

 2. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  electronic journal

 3. COCKBURN, Patrick. War in the Age of Trump : The Defeat of ISIS, the Fall of the Kurds, the Conflict with Iran. London : VERSO, 2020. 311 s. ISBN 978-1-83976-040-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ČECH, Ľubomír. Afganský drogový priemysel ako limitujúci faktor postkonfliktnej obnovy krajiny. Recenzenti: Rastislav Kazanský, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 91 s. [6,21 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4759-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. ŠKVRNDA, František - KURUCZ, Milan. Súčasná svetová politika I : vybrané kapitoly - Európa, Spojené štáty americké, Ruská federácia, vývoj na Balkáne. Recenzenti: Ľubomír Čech, René Pawera. 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 258 s. [17,5 AH]. ISBN 978-80-225-4737-6. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 6. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Available on Internet: https://mv.iir.cz/issue/archive
  journal

  journal

 7. 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lodz : Fundacja.Industrial. 2x ročne. Available on Internet: <http://4liberty.eu/category/review/> ISSN 2391-7083.
  electronic journal

  electronic journal

 8. HILLMAN, Jonathan E. The Emperor’s New Road : China and the Project of the Century. New Haven : Yale University Press, 2020. 294 s. ISBN 978-0-300-24458-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Zostavovatelia zborníka/editori: Andrianna Baleha, Zuzana Beňová, Peter Jančovič, Tomáš Kajánek, Jakub Szabó, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 430 s. [37,23 AH]. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404.
  electonic book

  electonic book

 10. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Available on Internet: http://www.kas.de/internationalreports
  journal

  journal