Search results

 1. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 4x ročne. ISSN 0572-3043. Available on Internet: https://www.vse.cz/aop/archiv.php
  journal

  journal


 2. Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vsem.cz/ekonomicke-listy.html> ISSN 1804-4166.
  electronic journal

  electronic journal


 3. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 2x ročne. ISSN 1805-3777. Available on Internet: http://bit.fsv.cvut.cz/
  journal

  journal


 4. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Available on Internet: http://www.vsfs.cz/acta
  journal

  journal


 5. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  electonic book

  electonic book


 6. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  electonic book

  electonic book


 7. Scientia Iuventa 2018. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2018 : zborník príspevkov z [13.] medzinárodnej doktorandskej konferencie : 19. apríl 2018, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Simona Budinská, Zuzana Huliaková, Michal Budinský. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. CD-ROM [550 s.]. Available on Internet: <http://si.umb.sk/?page_id=413> ISBN 978-80-557-1426-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 8. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.
  book

  book


 9. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2x ročne. ISSN 1335-7069. Available on Internet: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1326
  journal

  journal


 10. Voprosy ekonomiki. - Spracovaný v EKO-INDEX. Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. 12x ročne. ISSN 0042-8736. Available on Internet: http://www.vopreco.ru
  journal

  journal