Search results

 1. Economics of Transition and Institutional Change. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley & Sons Ltd. 4x ročne. ISSN 2577-6975. Available on Internet: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776983
  journal

  journal

 2. 2.Ekonom

  Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Available on Internet: http://www.ekonom.ihned.cz/
  journal

  journal

 3. Hospodárske noviny. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA Slovakia. denník. Available on Internet: <http://hnonline.sk> ISSN 1335-4701.
  journal

  journal

 4. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [232 s.] [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-03590-8.
  book

  book

 5. Liberec Economic Forum 2019. International Conference. Liberec Economic Forum 2019 : Proceedings of the 14th International Conference, 17th-18th September 2019, (Liberec, Czech Republic). 1st Edition. Liberec : Technical University of Liberec, 2019. [369 s.]. ISBN 978-80-7494-482-6.
  book

  book

 6. ŠÚROVÁ, Janka. Význam kreatívnych ľudí pri rozvoji územia : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 38 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. KLIMKO, Patrik. Ekonomický dopad športových podujatí v krajinách Európskej Únie : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2019. 110 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  electonic book

  electonic book

 9. Contemporary Issues in Economy. International Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy : Abstract Book from 10th International Conference on Applied Economics, 27-28 June 2019, (Toruń, Poland). 1st Edition. Toruń : Institute of Economic Research, 2019. online 293 s. ISBN 978-83-65605-10-8.
  electonic book

  electonic book

 10. AICMSE-AICBEM 2019. International Oxford Conference Series. AICMSE-AICBEM 2019 (Oxford Conference Series – January 2019) : Proceedings of the 8th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education, and 6th Academic International Conference on Business, Economics and Management, 21st-23rd January 2019, (Oxford, Great Britain). 1st Edition. Oxford : FLE Learning, 2019. online 106 s. ISBN 978-1-911185-89-5.
  electonic book

  electonic book