Search results

 1. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 4x ročne. ISSN 0572-3043. Available on Internet: https://www.vse.cz/aop/archiv.php
  journal

  journal


 2. Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vsem.cz/ekonomicke-listy.html> ISSN 1804-4166.
  electronic journal

  electronic journal


 3. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 2x ročne. ISSN 1805-3777. Available on Internet: http://bit.fsv.cvut.cz/
  journal

  journal


 4. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  electonic book

  electonic book


 5. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018). International Scientific Conference. Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2018) : Proceedings of Abstract : International Scientific Conference, July, 4-7, 2018, Pula, [Croatia] [elektronický zdroj]. 1st Edition. Považská Bystrica : BCSS, 2018. online [74 s.]. ISBN 978-80-8154-236-7.
  electonic book

  electonic book


 6. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management. International Scientific and Practical Internet Conference. Problems of Economics, Finance, Export and Import Management : Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference, May 16, 2018, Lviv, Ukraine [elektronický zdroj]. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. CD-ROM [111 s.]. ISBN 978-966-941-188-4.
  book

  book


 7. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. 2x ročne. ISSN 1335-7069. Available on Internet: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1326
  journal

  journal


 8. Hradec Economic Days 2018 : Production Economics in the Context of Industry 4.0. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. Vol. 8 (1). 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. online [592 s.]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6067.
  electonic book

  electonic book


 9. DOKBAT 2018. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2018 : Conference Proceedings : 14th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : 25.4.2018, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2018. online 280 s. IGA SVK/FaME/2018/002. ISBN 978-80-7454-730-0.
  electonic book

  electonic book


 10. PEFnet 2017. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2017 : Proceedings : [21st] European Scientific Conference of Doctoral Students : Brno, [Czech Republic], November 30, 2017 [elektronický zdroj]. Edited by: Jana Stávková. 1st edition. Brno : Mendel University Press, 2018. online 231 s. ISBN 978-80-7509-555-8.
  electonic book

  electonic book