Search results

 1. HOLT, Charles A. Markets, Games, and Strategic Behavior : An Introduction to Experimental Economics. 2nd Edition. Princeton : Princeton University Press, 2019. 677 s. ISBN 978-0-691-17924-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Science and Practice : Collection of Scientific Article (Conference Proceedings). Reviewers: Aristidis Bitzenis, Valeriy Okulich-Kazarin. 1st Edition. Thessaloniki : MIDAS, 2019. [108 s.]. ISBN 978-960-568-803-9.
  book

  book

 3. Research and Innovation : Collection of Scientific Articles from the International Scientific Conference. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st Edition. New York : Yunona Publishing, 2019. online [140 s.]. ISBN 978-0-9988574-3-0.
  electonic book

  electonic book

 4. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  electronic journal

  electronic journal

 6. CORR, Philip - PLAGNOL, Anke. Behavioral Economics : The Basics. Abingdon : Routledge, 2019. 249 s. The Basics. ISBN 978-1-138-22891-7. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 7. Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Lukáč, Zuzana Kudlová ; recenzenti: Jana Naščáková, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. 107 s. [5,35 AH]. I-19-110-00. ISBN 978-80-225-4660-7.
  electonic book

  electonic book

 8. Hitotsubashi Journal of Economics. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Tokyo : Hitotsubashi University. 2x ročne. ISSN 0018-280X. Available on Internet: http://www1.econ.hit-u.ac.jp/hje
  journal

  journal

 9. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. vychádza nepravidelne. Available on Internet: <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  electronic journal

  electronic journal

 10. The Economic Journal : < The> Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : Royal Economic Society. 9x ročne. ISSN 0013-0133. Available on Internet: https://academic.oup.com/ej
  journal

  journal