Search results

Records found: 1151  
Your query: UDC = "^330.322^"
 1. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 4. zcela přepracované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2022, 1. dotisk 2023. 144 s. ISBN 978-80-271-3458-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Investování pro začátečníky

  book

 2. RUBENSTEIN, David M. Jak investovat : rozhovory s mistry oboru. 1. vydání. Praha : Práh, 2023. 463 s. ISBN 978-80-7252-990-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Jak investovat

  book

 3. HEIMBERGER, Philipp - LICHTENBERGER, Andreas. RRF 2.0: A Permanent EU Investment Fund in the Context of the Energy Crisis, Climate Change and EU Fiscal Rules. Policy Notes and Reports 63. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 25 s.
  electonic book

  electonic book

 4. CIBUĽA, Milan. Využitie FinTech nástrojov umelej inteligencie na podporu investičnej stratégie kryptomenového investora : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2022. 118 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. CHAN, Ronald W. Investiční legendy : lekce investování od špičkových fond manažerů. 1. vydání. Tetčice : Impossible, 2022. 312 s. ISBN 978-80-87673-35-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Investiční legendy

  book

 6. CIAIAN, Pavel et al. Environmental and Social Preferences and Investments in Crypto-Assets. 1s Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 41 s. ISBN 978-92-76-58776-7. ISSN 1831-9424.
  electonic book

  electonic book

 7. HEIMBERGER, Philipp - LICHTENBERGER, Andreas. RRF 2.0: Ein permanenter EU-Investitionsfonds im Kontext von Energiekrise, Klimawandel und EU-Fiskalregeln. Forschungsbericht 23. Vienna : Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 2022. 27 s.
  electonic book

  electonic book

 8. BARLAŠOVÁ, Terézia. Hodnotenie efektívnosti poskytnutej investičnej pomoci : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2021. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1. [Copy count : 7, currently available 2, at library only 5]
  Investovanie na finančných trhoch

  book

 10. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2. [Copy count : 5, currently available 4, at library only 1]
  Manažment portfólia v kolektívnom investovaní

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.